Grūdai

Superkamų kviečių kokybės rodikliai

Rodiklio pavadinimas Norma
Ekstra 1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė
Drėgnis, % 12,0-19,0 12,0-19,0 12,0-19,0 12,0-21,0 Neribojama
Baltymų kiekis sausosiose medžiagose, ne mažiau kaip, % 14,0 13,0 11,5 10,5 Neribojama
Šlapiojo glitimo kiekis, ne mažiau kaip, % 28,0 28,0 23,0 19,0 Neribojama
Kritimo skaičius, ne mažiau kaip, sekundėmis 270 220 220 200 Neribojama
Hektolitro masė, ne mažiau kaip, kg/hl 78 73,0 73,0 72,0 Neribojama
Grūdinių priemaišų kiekis, ne daugiau kaip, %
tarp jų:
 • sudygusių kviečių
 • fuzariozės pažeistų kviečių
 • kitų varpinių javų grūdų
 • džiovinant pažeistų kviečių

6,0


1,0
1,0
2,0
0,5

6,0


1,0
1,0
2,0
0,5

8,0


1,0
1,0
3,0
0,5
9,0


2,0
1,0
4,0
1,0
30,0


5,0
1,0
15,0
4,0
Šiukšlinių priemaišų kiekis, ne daugiau kaip, %
tarp jų:
 • sugedusių grūdų
 • kenksmingųjų augalų sėklų skalsių
 • kūlėtų kviečių
 • kibiojo lipiko
3,0


0,3
0,1
-
0,1
3,0


0,3
0,1
-
0,1
3,0


0,3
0,1
-
0,1
3,0


0,5
0,1
0,1
0,1
5,0


1,0
0,1
0,1
0,1


Superkamų miežių kokybės rodikliai


Rodiklio pavadinimas Norma
2 klasė
Baltymų kiekis sausosiose medžiagose, ne mažiau kaip, % 9,0
Grūdinių priemaišų kiekis, ne daugiau kaip, %
tarp jų:
 • sudygusių miežių
 • fuzariozės pažeistų miežių
 • kitų varpinių javų grūdų
 • džiovinant pažeistų miežių
30,0


5,0
1,0
15,0
7,0
Šiukšlinių priemaišų kiekis, ne daugiau kaip, %
tarp jų:
 • sugedusių grūdų
 • kenksmingųjų augalų sėklų skalsių
 • skalsių
 • kūlėtų miežių
 • kibiojo lipiko
5,0

1,0
0,1
0,1
0,1
0,1


Superkamų salyklinių miežių kokybės rodikliai

Rodiklio pavadinimas Norma
Drėgnis, ne daugiau kaip, % 14,0
Baltymų kiekis sausosiose medžiagose, % 9,5-11,5
Daigumo energija, ne mažiau kaip, % 95,0
Daigumas, ne mažiau kaip, % 95,0
Stambūs grūdai, ne mažiau kaip, % 91,0
Smulkūs grūdai, ne daugiau kaip, % 2,0
Priemaišų kiekis, ne daugiau kaip, %
tarp jų:
 • kitų javų grūdai
 • šiukšlinių priemaišų
 • kenksmingųjų augalų sėklų

3,0

2,0
1,0
0,1

Pažeistų grūdų kiekis, ne daugiau kaip, %
tarp jų:
 • plikagrūdžių
 • sudygusių
 • pažeistų pelėsio:
       tarp jų fuzariozės
 • nesubrendusių (žalsvų)
 • skalsių

8,0

5,0
2,0
0,5
0,2
1,0
0,2

Veislės grynumas, ne mažiau kaip, % 95
Užkrėstumas grūdų kenkėjais Neleidžiamas


Superkamų pupų kokybės rodikliai


Rodiklio pavadinimas Norma
Maistinės 1 Maistinės 2 Pašarinės
Drėgnis, ne daugiau kaip, % 14,0 14,0 14,0
Grūdinės priemaišos, ne daugiau kaip, %
tarp jų:
 • sudygusių, %
 • kenkėjų pažeistų, %
 • dėmėtų, %
 • skilusių ir susitraukusių, %

15

3
3
3
5


20

5
5
5
7

30

7
7
15
10

Šiukšlinių priemaišų, ne daugiau kaip, %
tarp jų:
 • kenksmingų augalų sėklų, %
 • kitų varpinių javų, %
 • sugedusių (supelijusių, fuzariozės pažeistų,
  supuvusių pupų), %
 • juodos, %

1

0,2
1

1
1

1

0,2
1

1
1

1

0,2
1

1
1

Superkamų žirnių kokybės rodikliai

Rodiklio pavadinimas Norma
2 klasė
Drėgnis, ne daugiau kaip, % 14,0
Skirtingų veislių žirnių kiekis, ne daugiau kaip, % 2,0
Bendras priemaišų kiekis, ne daugiau kaip, % 16,0
Pažeistų žirnių kiekis, ne daugiau kaip, %
iš jų:
 • smulkių žirnių
 • skaldytų žirnių
 • sudygusių žirnių 
 • fuzariozės pažeistų žirnių
 • pažeistų kenkėjų žirnių
 • kaitimo pažeistų žirnių
14,0


5,0
6,0
3,0
1,0
1,0
0,8
Šiukšlinių priemaišų kiekis, ne daugiau kaip, %
iš jų:
 • kenksmingųjų augalų sėklų
 • mineralinių priemaišų
 • sugedusių žirnių
1,0


0,2
0,2
0,8
Kenkėjai, įskaitant erkes, skaičius Neleidžiama


Dėl grūdų, neatitinkančių kokybės, nuoskaitų kreiptis į Mindaugą Sargautį numeriu +370 603 28602.