Pesticido pavadinimas Firma gamintojas Rekomenduojama norma Veikliosios medžiagos Produkto aprašas
Glyphogan 360 SL Makhteshim 2 - 6 l/ha Glifosatas 360 g/l Sisteminis herbicidas, skirtas vienametėms ir daugiametėms vienaskiltėme bei dviskiltėms piktžolėms naikinti varpinių javų, žirnių, linų, ž. Ir v. rapsų pasėliuose, laukuose po derliaus nuėmimo,vaismedžių pomedžiuose, miškuose.
Roundap FL 540 Monsanto  2 - 4 l/ha Glifosatas 540 g/l Skirtas ne žemės ūkio paskirties plotams. Naikina vienmetes vienskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienskiltes, daugiametes dviskiltes.
Klinik Nufarm  2 - 4 l/ha Glifosatas 360 g/l Sisteminis herbicidas vienamečių ir daugiamečių vienaskilčių ir dviskličių piktžolių naikinimui plotuose skirtuose kitų metų augalams auginti, gėlynuose, vejose, vaismedžių ir uogakrūmių pomedžiuose, plotuose, skirtuose vaismedžių ir uogakrūmių įveisimui.
Glyfos supreme 450 SL Cheminova 2,4 - 3,2 l/ha Glifosatas 450 g/l Šalutinio poveikio neturintis, neatrankinio veikimo herbicidas vienametėms ir daugiametėms vienaskiltėms bei dviskiltėms piktžolėms naikinti ž. bei v. kviečiuose ir miežiuose, žirniuose, lubinuose, linuose, ž. ir v. rapsuose prieš imant derlių, pūdymuose bei dirvonuose, žemės ūkio augalams sėti skirtuose plotuose.
Roundup ACE 20 l Monsanto 1,6 - 3,2 l/ha Glifosatas 450 g/l Sisteminis herbicidas skirtas daugiamečių ir vienmečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui prieš ir po derliaus nuėmimo varpinių javų pasėliuose, pūdimuose, žirnių, linų, ž. ir v. rapsų pasėliuose, laukuose po derliaus nuėmimo.
Reindžer (Ranger) Monsanto 3 - 4l/ha Glifosatas 360 g/l Skirtas daugiamečių vienamečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui vaismedžiuose, uogakrūmiuose, gėlynuose, vejose, plotuose skirtuose sodų ir uogynų įveisimui, plotuose skirtuose kitų metų augalų auginimui, prieš bulvių, kopūstų, morkų sėją.