Pesticido pavadinimas Firma gamintojas Rekomenduojama norma Veikliosios medžiagos Produkto aprašas
Activus 330 EC Makhteshim 2 - 4 l/ha Pendimetalinas 330 g/l Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienametes dviskiltes piktžoles, v. miežiuose, v. miežiuose su dobilų įsėlių, žirniuose, kukurūzuose, svogūnuose.
Maister OD BY 1,5 l/ha Foramsulfuronas 30 g/l;                         Na metiljodsulfuronas 1 g/l Sisteminis, sulfonilurėjos cheminės grupės herbicidas, skirtas vienmečių ir daugiamečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui sudygusių kukurūzų pasėliuose.  Puikiai naikina:  varputį, rietmenę, šerytes, balandas, galisongas, šunramunį, žliugę, lipiką garstuką ir dar daugelį.
Arrat BASF 0,15 - 0,2 kg/ha Tritosulfuronas 25%
dikamba 50%
Plataus veikimo sisteminis herbicidas, naudojamas dviskiltėms piktžolėms naikinti ž. ir v. kviečiuose, v. miežiuose, kukurūzuose.
Axial Syngenta 0,6 - 1,2 l/ha pinoksadenas 50 g/l Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti dirvinę smilguolę, pelinį pašiaušėlį, tuščiąją avižą, kviečių, miežių, kvietrugių ir rugių pasėliuose. 
Puma universal BY 0,8 - 1,2 l/ha Fenoksaprop - P - etilas 69 g/l. Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas vienskilčių (ypač dirvinės smilguolės bei tuščiosios avižos) piktžolių naikinimui po sudygimo v. ir ž. kviečių bei miežių pasėliuose. 
Hussar actyv OD BY 0,75 - 1 l/ha Na metiljodosulfuronas 10 g/l,
2,4-D 2-etilheksilo esteris 377 g/l
Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas sudygusių vienskilčių (ypač dirvinės smilguolės) ir dviskilčių piktžolių naikinimui ž. kviečiuose, rugiuose bei kvietrugiuose. Puikiai veikia: dirvines smilguoles,  migles,  balandas, usnis, garstukus, lipikus ir kt. 
Fenix BY 1 - 3 l/ha Aklonifenas 600 g/l. Kontaktinis herbicidas, naikinantis vienmetes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles bulvėse, morkose, šakniniuose salieruose, pastarnokuose, šakninėse petražolėse, svogūnuose (sodinamuose iš ropelių), česnakuose, žirniuose, pupose. 
Butisan 400 BASF 2 - 3 l/ha Metazachloras 400 g/l Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, naudojamas vienmetėms dviskiltėms ir vienaskiltėms
piktžolėms naikinti ž. ir v. rapsuose, gūžiniuose ir
žiediniuose kopūstuose.
Butisan star BASF 2 - 2,5 l/ha Metazachloras 333 g/l,             kvinmerakas 83 g/l Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas vienmetėms dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms naikinti ž. ir v. rapsuose. Efektyvumas nuo lipikų, notrelių, veronikų, vienmečių miglių, daržinių žliūgių, ramunių, dirvinių aguonų, rugiagėlių - labai geras. Silpnai veikia svėres, garstukus, dirvines našlaites, snapučius,žirnius, dobilus ir liucernas.
Sultan Makhtashim 1,5 - 3 l/ha Metazachloras 500 g/l Sisteminis herbicidas, ž. ir v. rapsų pasėliuose vienmetėms dviskiltėms ir kai kurioms vienaskiltėms piktžolėms naikinti.
Butoxone Nufarm GmbH&Co KG 3 - 4 l/ha MCPB 400 g/l Fenoksikarboksilinių rūgščių klasės sisteminis herbicidas , skirtas dviskiltėms piktžolėms niakinti žirniuose. Jautriausios: baltoji balanda, dirvinė čiužutė. 
Logranas Syngenta 0,025 - 0,040kg/ha Triasulfuronas 200 g/kg Plataus veikimo spektro herbicidas, skirtas javų apsaugai nuo vienmečių dviskilčių piktžolių.
Lontrelis Dow AgroSciences 0,3 - 0,6 l/ha Klopiralidas 300 g/l Sisteminis herbicidas, skirtas plačialapėms vienametėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti ž. ir v. kviečiuose, miežiuose, rugiuose, avižose, ž. ir v. rapsuose, cukriniuose runkeliuose, linuose, kukurūzuose, kopūstuose, braškėse, vienametėse svidrėse. Labai efektyvus naikinant usnis ir ramunes.
Komplet 5l BY 0,4 - 0,5 l/ha Flufenacetas 280 g/l
Diflufenikanas 280 g/l
Dirvinio veikimo herbicidas, naudojamas dirvinės smilguolės ir dviskilčių piktžolių naikinimui ž. kviečių, ž. kvietrugių, ž. rugių ir ž. miežių, pasėliuose iš rudens. 
Galera Dow AgroSciences 0,35 l/ha Klopiralidas 267 g/l,
pikloramas 67 g/l
Ssisteminis herbicidas, skirtas sudygusioms vienmetėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti ž. bei v. rapsuose. Jautriausios piktžolės: Kibuslis lipikas iki 8 cm, rugiagėlė, pienė, usnis, šunramunis, šalpusnis, rūgtis, bobramunis, ramunė, dirvinis dobilas. 
Goltix Makhteshim 3 - 5 l/ha Metamitronas 700 g/l Sisteminis herbicidas skirtas naikinti vienametes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles cukrinių ir pašarinių runkelių, valgomųjų burokėlių ir braškių pasėliuose. Jautriausios piktžolės: Dirvinis bobramunis, Dėmėtasis rūgtis, Rapsas, Trikertė žvaginė,  Daržinė pienė, Baltoji balanda,  Daržinė žliūgė, Dirvinė čiužutė, Dirvinė aklė,  Gailioji dilgėlė, Dirvinė našlaitė, Vienametė miglė, Vaistinė ramunė,  Paprastasis kežys, Bekvapė ramunė,  Dirvinė nemiršėlė, Bevainikė ramunė , Paprastoji žilė ir kt.
Mustang Forte Dow AgroSciences 0,6 - 1 l/ha Aminopiralidas 10 g /l,                florasulamas 5 g /l,                              2,4 D 180 g/l Sisteminis fenoksiherbicidų klasės herbicidas, sudygusioms plačialapėms piktžolėms naikinti ž. ir v. kviečiuose, v. miežiuose, avižose. Jautriausios: bekvapis šunramunis, trikertė žvaginė, baltoji balanda, dirvinė usnis, kibusis lipikas, vaistinė ramunė, vijoklinis pelėvirkštis, vijoklinis rūgtis, dirvinis garstukas, dirvinė pienė, daržinė žliūgė, dirvinė ir kt.
Mustang Dow AgroSciences 0,4 - 0,6l/ha Florasulamas 6,25 g/l,
2,4-D 2-etiloheksilo-esteris 452,5 g/l 
Sisteminis herbicidas, naudojamas pavasarį, sudygusioms vienametėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti ž. ir v. kviečiuose, v. miežiuose.
Estet 10 l BY 0,5 - 1 l/ha 2,4 D rūgšties 600 g/l                                   2,4D 2-etilheksilesterio 905 g/l Atrankinio veikimo sisteminis herbicidas, naikinantis vienmetes ir daugiametes dviskiltes piktžoles ž. Ir v. javuose, kukurūzuose, varpinėse žolėse,ganyklose. Labai gerai ar gerai veikia: plačiasias balandūnes, trikertes žvagines, savaimę išsisėjusį rapsą, rugiagėles, baltasias balandas, dirviniys vijoklius, gysločius, dirvinius ridikus ir garstukus bei kitas.
MCPA super BY 0,8 - 2 l/ha MCPA dimetilamino 500 g/l,                  kalio ir natrio druskų formoje.  Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienmetes ir daugiametes dviskiltes piktžoles ž. ir v. javuose, javuose su įsėliu, dobiluose, linuose, bulvėse, varpinių žolių pasėliuose, pievose ir ganyklose. Labai gerai naikina rugiagėles, galinsogas, garstukus, pūdymines aguonas, baltasias balandas, trikertes žvagines, akles, dirvinius ridikus, burnočius, dirvines čiužutes. 
MCPA  750 BASF 0,7 - 1,7 l/ha MCPA  750 g/l Naikina vienmetes, daugiametes dviskiltes piktžolas.
Monitor Monsanto 26,7 g/ha Sulfosulfuronas 750 g/kg Naudojamas vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių, ypač dirsių, dirvinių smilguolių, varpučių, ramunių ir kibiųjų lipikų naikinimui ž. ir v. kviečiuose bei ž. ir v. kvietrugiuose. 
Attribut BY 0,06 - 0,1 kg/ha Na propoksikarbazonas 700 g/kg Sisteminio poveikio herbicidas, skirtas sudygusių vienmečių ir daugiamečių vienskilčių (ypač varpučio ir dirvinės smilguolės) ir kai kurių vienmečių dviskilčių piktžolių naikinimui ž. ir v. kviečių pasėliuose.
Pantera Uniroyal Chemical Ltd 1 - 1,75 l/ha Kvizalofop-P-tefurrilas 40 g/l Selektyvus, sisteminis herbicidas. Naudojamas cukrinių ir pašarinių runkelių, v. rapsų, linų, bulvių pasėliuose, vienametėms ir daugiametėms vienaskiltėms piktžolėms naikinti. 
FOX Makhtashim 0,5 - 1 l/ha Bifenoksas 480 g/l Nitrofenilo eterių klasės kontaktinis herbicidas dviskiltėms piktžolėms, įskiatnat dirviniams garstukui, naikinti ž. Ir v. rapsuose. Veronikos našlaitės, notrelės, aklės, žvaginės, rūgtis ir kitos.  
Sekator OD 5 l BY 0,10 - 0,15 l/ha Amidosulfuronas 100 g/l
Natrio metiljodosulfuronas 25 g/l
Sisteminio, atrankinio veikimo herbicidas, naudojamas dviskilčių piktžolių naikinimui po sudygimo ž. ir v. kviečių ir miežių rugių, kvietrugių pasėliuose. Puikiai sunaikina: balandas, bekvapes ramunes, žliūges, akles, usnis, lipikus ir kt. 
Calibre/Primus Dow AgroSciences Cal. 22,5 - 30 g/ha Prim. 75 - 100 ml/ha Calibre: tribenuronmetilas 167g/kg,
tifensulfuronmetilas 333g/kg.                    Primus: florasulamas 50g/l
Sunaikina visas pagrindines plačialapes piktžoles javuose - kibiuosius lipikus, notreles, ramunes, balandas, pienes, usnis ir kt.
Axial 50ES Syngenta 0,6 - 1,2 l/ha Pinoksadenas 50 g/l Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti dirvinę smilguolę, pelinį pašiaušėlį, tuščiąją avižą, kviečių, miežių, kvietrugių ir rugių pasėliuose. 
Banvel 4 S Syngenta 0,15 - 2 l/ha Dikamba 480 g/l Plataus veikimo spektro herbicidas, skirtas javų, pievų ir ganyklų, vejų apsaugai nuo vienmečių ir daugiamečių dviskilčių piktžolių. 
Boxer 800EC Syngenta 3 - 5 l/ha Prosulfokarbas 800 g/l Herbicidas, skirtas trumpaamžėms vienaskiltėms ir dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, bulvėse, žirniuose, kmynuose.
Lintur 70 WG Syngenta 0,12 - 0,18 kg/ha Triasulfuronas 41 g/kg,                     dikamba 659 g/kg Plataus veikimo spektro herbicidas, skirtas javų apsaugai nuo vienmečių ir daugiamečių dviskilčių piktžolių. 
Bazagran480 BASF 2 - 4 l/ha Bentazonas 480 g/l Kontaktinio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms dviskiltėmsm piktžolėms naikinti ž. ir v. kviečiuose, rugiuose, miežiuose, avižose, javuose su dobilų įsėliu, javuose su liucernos įsėliu, kukurūzuose, linuose, žirniųavižų, žirnių-miežių mišiniuose
grūdams, žirniuose grūdams, vienmetėse svidrėse, liucernose sėjos metais ir liucernose sėklai, dobiluose sėklai.
Stompo BASF 1 - 6 l/ha Pendimetalinas 330 g/l Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, naikina trumpaamžes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles ž. kviečiuose, rugiuose, miežiuose ir kvietrugiuose, kukurūzuose, žirniuose, žirnių-javų mišiniuose, pupose, v. kviečiuose, miežiuose su dobilų, liucernos, varpinių žolių įsėliu, bulvėse, svogūnuose, česnakuose, poruose, morkose ir šakninėse petražolėse, kopūstuose. Sunaikina ir vėliau dygstančias piktžoles. Naikina: dirvines smilguoles, pievinius pašiaušėlius, vienmetes migles, kibiuosius lipikus, akles, notreles, ramunes, daržines žliūges, veronikas, našlaites ir t.t.
Granstaras Du Pont 0,15 - 0,2 g/ha Tribenurom-methyl 750 g/kg  Naudojamas avižų, kviečių ir miežių laukuose plačialapių piktžolių kontrolei.
Grodyl BY 20 - 40 g/ha Amidosulfuronas 750 g/kg Sudygusių dviskilčių piktžolių (ypač kibiojo lipiko) naikinimui ž. ir v. kviečių, miežių, rugių pasėliuose. Naikina kibųjį lipiką iki 50 cm ir didesnį.
Brasan 540 EC Syngenta 2 l/ha Dimetachloras 500 g/l,                   klomazonas 40 g/l Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas ž. ir v. rapsų apsaugai nuo vienmečių dviskilčių piktžolių, bei kai kurių vienaskilčių piktžolių.
Nimbus SE BASF 2 - 3 l/ha Metazachloras 250 g/l
klomazonas 33,3 g/l
Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms - tame tarpe ir kibiesiems lipikams - taip pat ir vienaskiltėms piktžolėms, tokioms kaip pašiaušėliai, smilguolės bei vienmetės miglės, naikinti ž. rapsuose prieš sudygimą.
Alister grande 2011 BY 0,8 l Metilmezosulfuronas 6 g/l,      Na metiljodosulfuronas 4,5 g/l,                                        Diflufenikanas 180 g/l Sisteminio ir dirvinio veikimo herbicidas, dviskilčių ir vienaskilčių piktžolių naikinimui ž. kviečių, žieminių kvietrugių ir rugių pasėliuose. 
Focus ultra BASF 1 - 2 l/ha Cikloksidimas 100g/l Sisteminis herbicidas sudygusioms vienaskitėms piktžolėms naikinti cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, burokėliuose, linuose, rapsuose, morkose, bulvėse, žiediniuose ir gūžiniuose kopūstuose, jaunose ir derančiose braškėse. Gerai naikinantis tiek vienmetes, tiek daugiametes vienaskiltes piktžoles, išskyrus vienmetes migles, selektyvus daugeliui plačialapių kultūrų.
Fusilade Forte 150 EC Syngenta 0,75 - 3 l/ha Fluazifop-p-butilas 150 g/l Herbicidas, skirtas vegetuojančioms vienametėms ir daugiametėms vienaskiltėms piktžolėms naikinti cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, linuose, valgomuosiuose burokėliuose, morkose, svogūnuose, rapsuose, bulvėse, vėlyvuosiuose baltagūžiuose kopūstuose, žirniuose, pašarinėse pupose, lubinuose, baltuosiuose dobiluose sėklai.
Agil 100 EC Makhteshim 0,5 - 2 l/ha Propakvizafopas 100 g/l Sisteminis herbicidas žaliuojančioms vienametės ir daugiametėms vienaskiltėms piktžolėms naikinti cukrinių runkelių, linų, ž. ir v. rapsų, bulvių pasėliuose, vaismedžių pomedžiuose, žirnių, gūžinių kopūstų, svogūnų česnakų, burokėlių, kmynų, morkų, pašarinių pupų, lubinų, baltųjų ir radonųjų dobilų, pašarinių runkelių, griežčių pasėliuose.
Targa super BY 0,75 - 2 l/ha Kvizalofopo-p-etilas 50 g/l  Sisteminio veikimo herbicidas, naudojamas paprastojo varpučio ir kitų vienaskilčių piktžolių naikinimui ž. ir v. rapsų, pašarinių ir cukrinių runkelių bei bulvių pasėliuose. 
Leopard Makhteshim 1 - 2,5 l/ha Kvizalofop-P-etilas 50 g/l (5,4%) Selektyvus, sisteminis herbicidas, naudojamas ž ir v rapsų , cukrinių runkelių, bulvių  pasėliuose. Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.
Betanal Mmaxxpro BY 1,25 - 15 l/ha Desmedifamas 47 gl,                            etofumezatas 75 g/l,                                lenacilas 27 g/l,                             fenmedifamas 60 gl Kontaktinio ir dirvinio veikimo, skirtas naikinti dviskiltėms ir kai kurioms vienaskiltėms piktžolėms cukrinių ir pašarinių runkelių bei raudonųjų burokėlių pasėliuose.
Granstar Preemia50SX Du Pont 15 - 22,5 g/ha Tribenuronas 500 g/kg Skirtas naikinti dviskiltėms piktžolėms ž. kviečiuose, rugiuose ir v. kviečiuose, miežiuose.
Tomigan 180 EC Makhteshim 0,4 - 2 l/ha Fluroksipiras 180 g/l Sisteminio veikimo, skirtas sudygusioms vienametėms dviskiltėms (ypač kibiesiems lipikams), o taip pat daugiametėms šakniaatžalinėms piktžolėms naikinti ž. kviečiuose ir v. miežiuose bei kultūrinėse pievose ir ganyklose.
Trimmer 50 SG Makhteshim 15 - 22,5 g/ha Tribenuronmetilas 500 g/kg Sisteminis, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinit ž. kviečių, rugių, v. kviečių, miežių pasėliuose.
Tombo Dow AgroSciences 0,15 -0,2 kg/ha Piroksulamas 50 g/kg,                     florasulamas 25 g/kg,                     aminopiralidas 50 g/kg Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti plačialapėms bei vienaskiltėms piktžolėms žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose ir rugiuose.
Teridox 500 EC Syngenta 2 l Dimetachloras 500 g/l Plataus veikimo spektro herbicidas, skirtas v. ir ž. rapsų apsaugai nuo vienmečių dviskilčių ir kai kurių vienaskilčių piktžolių.