Pesticido pavadinimas Firma gamintojas Rekomenduojama norma Veikliosios medžiagos Produkto aprašas
Proteus 5 l BY 0,5 - 0,75 l/ha Tiaklopridas 100 g/l,
deltametrinas 10 g/l
 
Kontaktinio ir sisteminio veikimo insekticidas, skirtas naikinti kenkėjams ž. ir v. kviečiuose, ž. ir v. miežiuose, ž. ir v. kvietrugiuose, avižose, rugiuose, ž. ir v. rapsuose, kukurūzuose, cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, valgomuosiuose burokėliuose, bulvėse, kopūstuose. Amarai, lemai, tripsai, pjūkleliai, kolorado vabalai, rapsiniai žiedinukai, paslėptastraubliai, spragės, baltukai, runkelinės musės ir kt.
Eforija 065 ZC Syngenta 0,3 - 0,4 l/ha Lambda-cihalotrinas 15 g/l,           tiametoksamas 50 g/l.  Sisteminio ir kontaktinio veikimo insekticidas, skirtas javų apsaugai nuo amarų, lemų, tripsų žieminių kviečių, kvietrugių, rugių ir vasarinių kviečių, miežių pasėliuose.
Mavrik 2F Makhtahim 0,1 - 0,3 l/ha Tau-fluvalinatas 240 g/l Kontaktinio veikimo insekticidas, skirtas naikinti graužančius ir čiulpiančius kenkėjus ž. Ir v. rapsų, ž. Ir v. kviečių, miežių, kvietrugių, ž. Rugių, morkų ir buvlių pasėliuose. Rapsinis žiedinukas, ankštarinis paslėptastraublis ir gumbauodis, lemai, javiniai ir ieviniai amarai, morkinė blakutė, kolorado lerva.
Plenum 50 WG Syngenta 0,15 kg/ha Pimetrozinas 500 g/kg Sisteminio veikimo insekticidas, skirtas žieminių ir vasarinių rapsų apsaugai nuo rapsinių žiedinukų. 
Fury BASF 0,07 - 0,15 l/ha Zeta-cipermetrinas 100 g/l Kontaktinis insekticidas, naudojamas kenkėjams (amarai, lemai, pjūkleliai, tripsai, spragės, žiedinukai, kolorado vabalai) naikinti ž. kviečiuose, ž. kvietrugiuose, v. miežiuose, rapsuose ir bulvėse.
Decis mega 5 l BY 0,1 - 0,15 l/ha Deltametrinas 50 g/l Sintetinių piretroidų cheminės grupės insekticidas, kontaktinio ir vidinio veikimo, naikina kenkėjus lauko, sodo, daržo ir dekoratyviuose augaluose. Tripsai lemai, pjūkleliai, amarai, baltukai, spragės, pelėdgalviai, morkinės musės ir t.t
Buldogas 5 l (Bulldock) Makhtahim 0,1 - 0,3 l/ha Beta-cyflutrinas 25 g/l. Kontaktinis insekticidas greitai paveikia kenkėjų centrinę nervų sistemą, sukeldamas koordinacijos sutrikimą, nusilpimą, dėl to kenkėjai galiausiai žūva iš bado. Naudojamas rapsuose, ž. kviečiuose, kvietrugiuose, rugiuose, v. miežiuose, bulvėse, kopūstuose nuo spragių, ziedinukų, pasleptastraublių, tripsų, amarų, kolorado vabalų, pelėdgalvių, kandžių ir kitų.
Fastakas BASF 0,1 - 0,3 l/ha Afa-cipermetrinas 50 g/l Kontaktinis insekticidas, naudojamas ž. ir v. kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose, miežiuose ir avižose, ž. ir v. rapsuose, bulvėse, cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, žirniuose ir
pupose, gūžiniuose, žiediniuose kopūstuose ir brokoliuose, dekoratyviuose augaluose kenkėjams (amarai, spragės, paslėptastraubliai, gumbauodžiai, žiedinukai, kolorado valbalai, jų lervos, sitonai, baltukai, kandys) naikinti.
Karate zeon 5SC Syngenta 0,1 - 0,6 l/ha Lambda-cihalotrinas 50 g/l Kontaktinio ir vidinio veikimo insekticidas, skirtas varpinių javų, bulvių, rapsų, liucernų, sodų ir miškų apsaugai nuo čiulpiančių ir graužiančių kenkėjų. Kolorado vabalai, amarais, ojūkleliai, lemai, tripsai, javinės muselės, rapsiniai žiedinukai, pasleptastraubliai, blakės, blakutės, apionai, lapinukai, lapsukiai, obuoliniai vaisaėdžiai, erkės.
Kaiso Makhtahim 0,15 kg/ha Lambda cihalotrinas 50 g/kg Naudojamas ž. Ir v. kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams, avižoms, ž. Ir v. rapsams ir bulvėms. Naikina amarus, lemus, trupsus, rapsinius žiedinukus, ankštarinius paslėptastraublius ir gumbauodžius.
Avaunt Du Pont   170 ml/ha Indoksakarbas 150 g/l Kontaktinis, oksadiazinų cheminės klasės insekticidas,  ž. ir v. rapsams bei rapsiukams apsaugoti nuo rapsinių žiedinukų.