Veislė

Vid.
der-
lius

Didž.
der-
lius

1000
grūdų

svo-
ris, g

Balty-
mų, %

Gliti-
mo, %

Atsparumas

Vegeta-
cijos perio-
das

Atsparumas ligoms

išguli-
mui

žiemoji-
mui

Julius C2

9,11

12,55

46,70

11,2

21,6

8,6

8,2

203

Lapų septoriozė pažeidė 15-30 proc., varpų septoriozė 5-15 proc.  kviečių dryžligė 5-30 proc.

Kovas DS

9,53

12,7

46,05

8,8-13,7

15,9-

28,4

8,6

8,3

210

Palyginti atsparūs ligoms. Nedidelę dalį pažeidė miltligė (5–20 proc.), dryžligė (1–5 proc.) ir lapų septoriozė (1–10 proc.)

Zentos

6,6

9,87

44,5

12,8

27,7

8,4

9

201

Mažai pažeidžiami rudųjų rūdžių, vidutiniškai miltlige ir septorioze. Kietųjų kūlių pažeidimas, nedidelis (19,2%).

Skagen

9,32

12,2-9

47,6

16,2-

27,2

9,3-

13,7

8,8

7,8

206

Miltligė (5–20 proc.), lapų ir varpų septoriozė (2–40 proc.) ir dryžligė (3–10 proc.)

Agil C2

8,90

-

54,5

12

-

9

7,6

199

Atspari veislė miltligei, vidutiniškai atsparūs fuzariozei ir rudosioms rūdims,

Famulus C2

8,3

9,69

46,3

13

24,3

9

6,6

196

Jautresnė miltligei

Vikaras DS

9,12

12,32

42,33

14,3

28,5

-

-

203

Pažeidžiami miltligės, rudųjų rūdžių, lapų ir varpų septoriozės ir kviečių dryžligės nuo 3 iki 10 proc.