Veislė

Vid.
derlius

Didž.
derlius

1000
gr. svo-
ris, g

Krak/
balt, %

Vegeta-
cijos perio-
das

Atsparumas

Atsparumas ligoms

žiemo-
jimui

išguli-
mui

Grenado

9,33

12,56

37,59

/7,9-14,2

205

9

7,1

Atspari ligoms. (2–20 proc.) pažeidė lapų septoriozė ir geltonosios rūdys.