Veislė

Vid.
derlius

Didž.
der-
lius

1000
grūdų
svo-
ris, g

Alie-
jus,
%

Vegeta-
cijos perio-

das

Atsparumas

Atsparumas ligoms

žiemo-
jimui

išguli-
mui

sėklos išbyrė-
jimui

Cult

3,99

4,52

4,8

48

205

-

9

8,4

Mažiau jautri fomozei. Juodoji dėmėtligė pažeidė apie 10 proc., baltasis puvinys 1 proc.

Rohan

4,91

6,36

4,86

45,9

201

6,8

8,8

8,6

Mažai pažeisti ligų. Juodosios dėmėtligės pažeista 10 proc. pilkasis puvinys pažeidė 24 proc., fomozė 30 proc.

Abakus

4,36

5,42

4,67

47,2

204

-

8,8

9

Iki 35 proc. pažeidė pilkasis puvinys, apie 15 proc. juodoji dėmėtligė, apie 35 proc. fomozė.

Visby (F1)

-

5,46

6,80

43,50

208

7,50

9,00

8,00

Mažai pažeisti ligų. Iki 10 proc. pažeidė juodoji dėmėtligė, pilkasis puvinys iki 26 proc.