“Joniškio aruodo” kelias – nuo rizikos asmeniniu turtu iki klestinčios bendrovės

Šiandien žemės ūkio kooperatyvas “Joniškio aruodas” yra didelė, konkurencinga ir moderni bendrovė, vienijanti aštuoniasdešimt vieną ūkininką. Visi kartu jie valdo 45 tūkstančius hektarų žemės.

Tačiau pradžia nebuvo nei lengva, nei paprasta. Tam, kad didieji “nesuvalgytų” smulkiųjų ūkininkų, pastariesiems reikėjo vienytis. 2007 metais iniciatyvinė grupė (gimusi Lietuvos ūkininkų sąjungos Joniškio skyriuje) nutarė steigti kooperatyvą Joniškyje , suburti smulkius ūkininkus ir pastatyti grudų elevatorių (pasinaudojus ES parama).  Į steigiamą kooperatyvą įsiliejo 54 ūkininkai, valdantys 10 tūkstančių hektarų žemės.

Pirmas įsteigto kooperatyvo uždavinys buvo elevatoriaus statyba. Tačiau tuometiniai įstatymai buvo nepalankūs tik ką įsikūrusioms įmonėms gauti paramą dideliems investiciniams objektamas. “Joniškio aruodo” vadovų  įniciatyva tuometinė vyriausybė pakeitė teisinius aktus taip, kad jie tapo palankūs besikuriantiems kooperatyvams. Kai buvo įveikta pirmoji kliūtis, iškilo finansavimo šaltinių problema. Bankai sutiko finansuoti statybą su sąlyga, kad visi pajininkai laiduos už išduotą paskolą visu savo turtu. Rizika buvo didelė, tačiau pajininkai solidariai užstatė visa savo turtą už kooperatyvo prisiimtus finansinius įsipareigojimus. Kitos išeities nebuvo – arba rizikuoti, arba pasiduoti.

Ir štai 2008 metais buvo pastatytas 30 tūkstančių tonų talpos elevatorius, kuriame sumontuota Švedijos kompanijos “Tornum” patikima technologinė įranga. Tais pačiais metais į elevatorių buvo atvežti pirmieji grūdai.  Ūkininkų patogumui grūdus čia galima pakrauti tiek geležinkeliu, tiek automobiliais. Projekto investicinė fazė tais metais tęsėsi : vykdomos statybos, montuojami technologiniai įrenginiai, užmezgami ryšiai su potencialiais grūdų pirkėjais ir pan.

Gera pradžia suteikė impulsą kooperatyvo vystymuisi ir stiprėjimui. Kooperatyvo nariai aktyviai pardavinėjo grūdus, pirko augalininkystės produktus, naudojosi elevatoriaus paslaugomis. Apie 80 procentų viso superkamo ir realizuojamo grūdų kieko sudarė kooperatyvo narių produkcija.  Įmonė tapo pelninga, veikla solidi, todėl net bankas po ilgų derybų sutiko atsisakyti kooperatyvo narių laidavimo asmeniniu turtu.  Pajininkų turtas tapo nepriklausomas nuo kooperatyvo turto. Dar viena pergalė nelengvame kelyje.

“Joniškio aruodas” toliau stiprėjo ir augo. 2011 pastatyti du bokštai ir trečia grūdų priėmimo duobė. 2012 metais kooperatyvo nariai kūrė bendradarbiavimo taisykles, suteikiančias ekonominę naudą. 2013 metais buvo patvirtinti nauji kooperatyvo įstatai, kuriuose įteisintas naujas vieningas ekonominis turto paskirstymo modelis tarp narių.  Tais pačiais metais buvo priimami nauji kooperatyvo nariai, renovuotas administracinis pastatas, kuriame įrengti jaukūs kabinetai, posėdžių ir susirinkimų salės.  2014 metais kooperatyvas įsteigė dukterinę įmonę “Aruodas plius”, kurios tikslas yra prekyba grūdais, trąšomis, pesticidais, darbas su tiekėjais. 2016 metais įvykdytas trečiasis elevatoriaus plėtros etapas – pastatyti trys bokštai ir sandėlis. Bendra elevatoriaus talpa – 45 tūkstančiai tonų.  Kooperatyvo narių skaičius pasiekė 81 narį.

Šiandien “Joniškio aruodas” yra konkurencinga, solidi įmonė. Verta prisiminti, kad kelio į sėkmę pradžią suteikė iniciatyvinė grupė : Lilija Šermukšnienė, Jonas Petraitis, Juozas Krištopaitis, Alvydas Vizbickas, Ramintas Vaitekūnas, Vilius Šukis, Anastasija Žąsytienė ir kiti.