Įvyko visuotinis pajininkų susirinkimas

Įvyko visuotinis pajininkų susirinkimas

   Kovo 27, 2018

Kovo 27 d. įvyko visuotinis pajininkų susirinkimas, kurio metu direktorė pristatė 2017 metų kooperatyvo veiklos ataskaitą, bei apžvelgė planuojamus nuveikti darbus 2018 metais.

Visuotinis pajininkų susirinkimas patvirtino audituotą kooperatyvo metinę finansinę ataskaitą už 2017 metus. Susirinkimo metu buvo priimti 5 nauji kooperatyvo nariai.

Praėję finansiniai metai kooperatyvui buvo pelningi, todėl pajininkai priėmė sprendimą išmokėti dividendus ir apyvartai proporcingas išmokas už 2017 m. pagal patvirtintą pelno skirstymo schemą.