Grūdų supirkimas, 
prekyba trašomis, 
elevatoriaus paslaugos


Plačiau

Grūdų supirkimas, 
prekyba trašomis, 
elevatoriaus paslaugos


Plačiau

Grūdų supirkimas, 
prekyba trašomis, 
elevatoriaus paslaugos


Plačiau

Grūdų supirkimas, 
prekyba trašomis, 
elevatoriaus paslaugos


Plačiau

Grūdų supirkimas, 
prekyba trašomis, 
elevatoriaus paslaugos


Plačiau

Grūdų supirkimas,
prekyba trašomis,
elevatoriaus paslaugos


Plačiau

Grūdų supirkimas, 
prekyba trašomis, 
elevatoriaus paslaugos


Plačiau
Grūdų supirkimas Grūdų supirkimas

Pagrindinė kooperatyvo vystomos veiklos krypčių – prekyba grūdais. Superkami kooperatyvo narių ir kitų klientų grūdai, yra eksportuojami. Per dešimt metų pasiekta, kad kooperatyvas kiekvienais metais superka ir parduoda per 120 tūkst. tonų įvairių grūdų, rapsų ir ankštinių kultūrų.

Elevatoriaus paslaugos Elevatoriaus paslaugos

Kooperatyvui priklausančio elevatoriaus teikiamomis paslaugomis naudojasi ir kooperatyvo nariai, ir kiti asmenys ar įmonės. Kasmet priimama, išdžiovinama, išvaloma, paruošiama saugojimui ir pardavimui atkraunama apie  100 tūkst. tonų grūdų.

Prekyba trąšomis ir pesticidais Prekyba trąšomis ir pesticidais

Iš distributorių perkamos trąšos, pesticidai, mikroelementinės trąšos ir parduodami kooperatyvo nariams. Pastaraisiais metais kooperatyvas kasmet nuperka ir parduoda apie 15 tūkst. tonų makro trąšų ir įvairių pesticidų už 2,5 mln. eurų.

Apie mus

Pirmųjų dešimt sėkmingos veiklos metų lėmė, kad 2007-aisiais Joniškio krašto grūdų augintojų įsteigtas kooperatyvas „Joniškio aruodas“ taptų modernia, konkurencinga ir patikima žemės ūkio įmone.

2007-aisiais „Joniškio aruodo“ kooperatyvo steigėjais tapo 54 ūkininkai, kurie valdė 10 000 hektarų žemės. Po dešimtmečio kooperatyvas jau turi beveik 15 tūkst. ha dirbamos žemės ir vienija 84 pajininkus, kurie aktyviai dalyvauja kooperatyvo valdyme, sprendimus priimdami balsavimu.

Kooperatyvas didžiuojasi įgyvendintais projektais, įgytu tarpusavio pasitikėjimu, patikimais verslo partneriais ir vis tvirtėjančia pozicija rinkoje.
Plačiau
Partneriai