Скупка зерна, 
торговле удобрениями, 
услуги элеватора


Больше

Скупка зерна, 
торговле удобрениями, 
услуги элеватора


Больше

Скупка зерна, 
торговле удобрениями, 
услуги элеватора


Больше

Скупка зерна, 
торговле удобрениями, 
услуги элеватора


Больше

Скупка зерна, 
торговле удобрениями, 
услуги элеватора


Больше

Скупка зерна, 
торговле удобрениями, 
услуги элеватора


Больше

Скупка зерна, 
торговле удобрениями, 
услуги элеватора


Больше
Покупка зерна Покупка зерна Основным видом деятельности кооператива является торговля зерном. Зерно членов кооператива и других покупателей закупается и вывозится. За десять лет было достигнуто, что кооператив покупает и продает более 120 тысяч. тонн различных злаков, рапса и бобовых культур.
Услуги элеватора Услуги элеватора

Kooperatyvui priklausančio elevatoriaus teikiamomis paslaugomis naudojasi ir kooperatyvo nariai, ir kiti asmenys ar įmonės. Kasmet priimama, išdžiovinama, išvaloma, paruošiama saugojimui ir pardavimui atkraunama apie  100 tūkst. tonų grūdų.

Торговля удобрениями и пестицидами Торговля удобрениями и пестицидами

Iš distributorių perkamos trąšos, pesticidai, mikroelementinės trąšos ir parduodami kooperatyvo nariams. Pastaraisiais metais kooperatyvas kasmet nuperka ir parduoda apie 15 tūkst. tonų makro trąšų ir įvairių pesticidų už 2,5 mln. eurų.

О нас

Pirmųjų dešimt sėkmingos veiklos metų lėmė, kad 2007-aisiais Joniškio krašto grūdų augintojų įsteigtas kooperatyvas „Joniškio aruodas“ taptų modernia, konkurencinga ir patikima žemės ūkio įmone.

2007-aisiais „Joniškio aruodo“ kooperatyvo steigėjais tapo 54 ūkininkai, kurie valdė 10 000 hektarų žemės. Po dešimtmečio kooperatyvas jau turi beveik 15 tūkst. ha dirbamos žemės ir vienija 84 pajininkus, kurie aktyviai dalyvauja kooperatyvo valdyme, sprendimus priimdami balsavimu.

Kooperatyvas didžiuojasi įgyvendintais projektais, įgytu tarpusavio pasitikėjimu, patikimais verslo partneriais ir vis tvirtėjančia pozicija rinkoje.
Больше
Партнеры