Grūdai

Superkamų rapsų kokybės rodikliai

Rodiklio pavadinimas Norma
2 klasė 3 klasė 4 klasė 5 klasė
Drėgnis, % 8,5 8,5 8,5 8,5
Suminis priemaišų kiekis, % 2,0 2,0 2,0 2,0
Aliejingumas, % ≥43,0 42,0 - 42,9 41,0 - 41,9 40,0 - 40,9

Superkamų kviečių kokybės rodikliai

Rodiklio pavadinimas Norma
Ekstra 1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė
Drėgnis, % 12,0-19,0 12,0-19,0 12,0-19,0 12,0-21,0 Neribojama
Baltymų kiekis sausosiose medžiagose, ne mažiau kaip, % 14,0 13,0 11,5 10,5 Neribojama
Šlapiojo glitimo kiekis, ne mažiau kaip, % 28,0 28,0 23,0 19,0 Neribojama
Kritimo skaičius, ne mažiau kaip, sekundėmis 270 220 220 200 Neribojama
Hektolitro masė, ne mažiau kaip, kg/hl 78 73,0 73,0 72,0 Neribojama
Grūdinių priemaišų kiekis, ne daugiau kaip, %
tarp jų:
6,0     6,0     8,0     9,0     30,0    
 • sudygusių kviečių
 • fuzariozės pažeistų kviečių
 • kitų varpinių javų grūdų
 • džiovinant pažeistų kviečių

1,0
1,0
2,0
0,5

1,0
1,0
2,0
0,5
1,0
1,0
3,0
0,5
2,0
1,0
4,0
1,0
5,0
1,0
15,0
4,0
Šiukšlinių priemaišų kiekis, ne daugiau kaip, %
tarp jų:
3,0      3,0     3,0     3,0     5,0    
 • sugedusių grūdų
 • kenksmingųjų augalų sėklų skalsių
 • kūlėtų kviečių
 • kibiojo lipiko
0,3
0,1
-
0,1
0,3
0,1
-
0,1
0,3
0,1
-
0,1
0,5
0,1
0,1
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1


Superkamų miežių kokybės rodikliai

Rodiklio pavadinimas Norma
2 klasė
Baltymų kiekis sausosiose medžiagose, ne mažiau kaip, % 9,0
Grūdinių priemaišų kiekis, ne daugiau kaip, %
tarp jų:
 • sudygusių miežių
 • fuzariozės pažeistų miežių
 • kitų varpinių javų grūdų
 • džiovinant pažeistų miežių
30,0


5,0
1,0
15,0
7,0
Šiukšlinių priemaišų kiekis, ne daugiau kaip, %
tarp jų:
 • sugedusių grūdų
 • kenksmingųjų augalų sėklų skalsių
 • skalsių
 • kūlėtų miežių
 • kibiojo lipiko
5,0

1,0
0,1
0,1
0,1
0,1


Superkamų salyklinių miežių kokybės rodikliai

Rodiklio pavadinimas Norma
Drėgnis, ne daugiau kaip, % 14,0
Baltymų kiekis sausosiose medžiagose, % 9,5-11,5
Daigumo energija, ne mažiau kaip, % 95,0
Daigumas, ne mažiau kaip, % 95,0
Stambūs grūdai, ne mažiau kaip, % 91,0
Smulkūs grūdai, ne daugiau kaip, % 2,0
Priemaišų kiekis, ne daugiau kaip, %
tarp jų:
 • kitų javų grūdai
 • šiukšlinių priemaišų
 • kenksmingųjų augalų sėklų

3,0

2,0
1,0
0,1

Pažeistų grūdų kiekis, ne daugiau kaip, %
tarp jų:
 • plikagrūdžių
 • sudygusių
 • pažeistų pelėsio:
       tarp jų fuzariozės
 • nesubrendusių (žalsvų)
 • skalsių

8,0

5,0
2,0
0,5
0,2
1,0
0,2

Veislės grynumas, ne mažiau kaip, % 95
Užkrėstumas grūdų kenkėjais Neleidžiamas


Superkamų pupų kokybės rodikliai

Rodiklio pavadinimas Norma
Maistinės 1 Maistinės 2 Pašarinės
Drėgnis, ne daugiau kaip, % 14,0 14,0 14,0
Grūdinės priemaišos, ne daugiau kaip, %
tarp jų:
 • sudygusių, %
 • kenkėjų pažeistų, %
 • dėmėtų, %
 • skilusių ir susitraukusių, %

15

3
3
3
5


20

5
5
5
7

30

7
15
15
15

Šiukšlinių priemaišų, ne daugiau kaip, %
tarp jų:
 • kenksmingų augalų sėklų, %
 • kitų varpinių javų, %
 • sugedusių (supelijusių, fuzariozės pažeistų,
  supuvusių pupų), %
 • juodos, %

1

0,2
1

1
1

1

0,2
1

1
1

1

0,2
1

1
1

Superkamų žirnių kokybės rodikliai

Rodiklio pavadinimas Norma
1 klasė 2 klasė
Drėgnis, % 12,0 - 20,0 12,0 - 20,0
Bendras priemaišų kiekis, ne daugiau kaip, %                                                  15,0 17,0
Pažeistų žirnių kiekis, ne daugiau kaip, %                                                      
iš jų:
 • smulkių žirnių
 • skaldytų žirnių
 • sudygusių žirnių 
 • fuzariozės pažeistų žirnių
 • pažeistų kenkėjų žirnių
 • kaitimo pažeistų žirnių

12,0

5,0
3,0
1,0
1,0
1,0
0,6

14,0

10,0
6,0
3,0
1,0
1,0
0,8

Šiukšlinių priemaišų kiekis, ne daugiau kaip, %
iš jų:
 • kenksmingųjų augalų sėklų
 • mineralinių priemaišų
 • sugedusių žirnių

3,0

0,2
1,0
0,4

3,0

0,2
1,0
0,8

Kenkėjai, įskaitant erkes, skaičius Neleidžiama Neleidžiama


Dėl grūdų, neatitinkančių kokybės, nuoskaitų kreiptis į Mindaugą Sargautį numeriu +370 603 28602.