Paslaugos

Kooperatyvas kasdieninėje veikloje atlieka šias fukcijas:

  1. Realizuoja pajininkų užaugintą produkciją,
  2. Aprūpina trąšomis, pesticidais, sėklomis ir kitomis priemonėmis, reikalingomis ūkinei veiklai vystyti,
  3. Organizuoja elevatoriaus ir sandėlių veiklą,
  4. Priima, džiovina valo grūdus, transportuoja į uostus, bei kitas supirkimo vietas.
  5. Pajininkams siūlo naudingas finansavimo sąlygas.
  6. Reguliariai keičiasi informacija apie Grūdų rinkos tendencijas
  7. Konsultuoja laukuose, padeda pasirinkti Grūdų auginimo technologijas.
  8. Tvarko kooperatyvo ūkinės veiklos dokumentus.
  9. Gamina ir remontuoja hidraulines žarnas.