Apie mus

Prieš dešimt metų įsikūręs kooperatyvas Joniškio aruodas šiandien – moderni, konkurencinga, patikima žemės ūkio įmonė, kurios planuose – nuosekli  tolimesnė plėtra ir dar didesnis verslo pelningumas.

Pagrindinės kooperatyvo vertybės – pasitikėjimas, skaidrumas ir efektyvi bendra veikla.

Dabar kooperatyvas vienija 89 pajininkus, jie valdo 15.500 ha dirbamos žemės. Vidutinis ūkio dydis – apie 170 ha. Pajininkai tiesiogiai dalyvauja kooperatyvo valdyme.

Kooperatyvas samdo 26 darbuotojus, kurie įgyvendina kooperatyvo pajininkų priimtus sprendimus.

Kooperatyvas kasdieninėje veikloje atlieka šias fukcijas

 • realizuoja pajininkų užaugintą produkciją;
 • aprūpina trąšomis, pesticidais, sėklomis ir kitomis priemonėmis, reikalingomis ūkinei veiklai vystyti;
 • organizuoja elevatoriaus ir sandėlių veiklą;
 • priima, džiovina valo grūdus, transportuoja į uostus, bei kitas supirkimo vietas;
 • pajininkams siūlo naudingas finansavimo sąlygas;
 • reguliariai keičiasi informacija apie grūdų rinkos tendencijas;
 • konsultuoja laukuose, padeda pasirinkti grūdų auginimo technologijas;
 • tvarko kooperatyvo ūkinės veiklos dokumentus.

Kooperatyvo turtą sudaro:

 • moderni grūdų saugykla su 45 000 tonų produkcijos saugojimo talpomis;
 • automatizuota grūdų apdorojimo technologija (priėmimas, valymas, džiovinimas, atkrovimas);
 • šiuolaikiška grūdų kiekio ir kokybės apskaitos sistema;
 • atkrovimo sistemos grūdų išvežimui geležinkeliais;
 • antžeminis sandėlis  2.300 m2 trąšų ir grūdų saugojimui;
 • ilgalaikė žemės nuoma.

Pagrindinės kooperatyvo veiklos kryptys:

 • Prekyba grūdais – 68 proc.
 • Prekyba augalininkystės produktais – 28 proc.
 • Elevatoriaus paslaugos – 4 proc.

Veiklos dalyviai pagal pajamas:

 • Kooperatyvo nariai –  80 proc.
 • Ne kooperatyvo nariai – 20 proc.

Kooperatyvo narių kuriama pajamų dalis:

 • Prekyba grūdais – 96,5  proc.
 • Prekyba augalininkystės produktais – 89,3 proc.
 • Elevatoriaus paslaugos – 39,7 proc.

Kooperatyvo nariai per kooperatyvą realizuoja apie 90 proc. savo užaugintos produkcijos.