Vadovybė

Kooperatyvo valdybą sudaro devyni nariai, renkami kooperatyvo narių susirinime 3 metų kadencijai.

Valdybos pirmininkas:
Alvydas Vizbickas
Tel. +370 603 28605.
el. paštas: alvydas.vizbickas@joniskioaruodas.lt

Generalinė direktorė
Jurita Zubauskienė
Tel. +370 606 91518
el. paštas: jurita.zubauskiene@joniskioaruodas.lt