Investuotojams

ŽŪK „Joniškio aruodas“ įkurtas 2007 m. kovą.  Jo steigėjai – 54 ūkininkai, valdantys 10.200 ha dirbamos žemės (vidutinis ūkio dydis – 202 ha).

Šiuo metu kooperatyvas jungia - 100 pajininkų, bendrai valdomas žemės plotas - 17.000 ha.

Kooperatyvui priklauso Joniškio pakraštyje esantis 5 ha žemės plotas bei jame stovintys administraciniai, ūkiniai pastatai ir vienas moderniausių Baltijos šalyse grūdų elevatorius.

Kooperatyvo pajininkų turtas yra nepriklausomas nuo kooperatyvo turto, įmonė nemažai, tačiau labai atsakingai investuoja, sulaukdama didelės tų investicijų grąžos.

2008-aisiais, prabėgus tik metams nuo kooperatyvo įsteigimo, ūkininkai atvežė pirmuosius grūdus į 30.000 tonų talpos elevatorių, kuris buvo pastatytas pasinaudojus Europos Sąjungos parama.

Kooperatyvas nuosekliai plėtoja savo materialinę bazę, daug dėmesio skirdamas ir nematerialiajam sektoriui – kuria pažangias verslo valdymo programas, taiko modernias technologijas, ieško efektyvių verslo plėtros modelių.

Per keturis modernaus grūdų apdirbimo ir saugojimo ūkio sukūrimo etapus nuo 2008-ųjų iki 2020-ųjų metų „Joniškio aruodo“ įgyvendintų projektų bendra vertė – 12 mln. eurų, iš kurių 2,5 mln. eurų – Europos Sąjungos parama.

Kooperatyvas dirba pelningai, jo nariams mokamas pelnas susideda iš dviejų dalių – 10 proc. sudaro dividendai už turimus pajus, o 90 proc. – priklausomai nuo to, kiek pajininkas naudojasi kooperatyvo paslaugomis, kokia vykdoma apyvarta su kooperatyvu.

Kokia nauda būti kooperatyvo nariu?

  1. Masto efektas parduodant/perkant/ teikiant elevatoriaus paslaugas. (Grąža per dividendus ir apyvartai proporcingas išmokas).
  2. Operatyvus informacijos gavimas apie pokyčius rinkose (grūdai, trąšos, sėklos).
  3. Laiko taupymas ieškant optimaliausio sprendimo.
  4. Galimybė tiesiogiai dalyvauti įmonės valdyme (visuotinis susirinkimas, valdyba).
  5. Galimybė dalintis patirtimi, mokytis, keliauti.

Norintys tapti kooperatyvo nariu, turi kreiptis į direktorę Juritą Zubauskienę nr.: +370 606 91518.