Istorija

Žemės ūkio kooperatyvo veiklą galima suskirstyti į kelis etapus:

Įsikūrimas, veiklos pradžios etapas (2007 – 2008 m.)

Iniciatyvinė grupė Lietuvos ūkininkų sąjungos Joniškio skyriaus pagrindu nutarė įkurti kooperatyvą Joniškyje ir pasinaudojus ES parama pastatyti elevatorių Joniškyje cukrinių runkelių supirkimo punkto teritorijoje. Kooperatyvo narių kiekis įsikūrimo pradžioje – 54 nariai. Bendrai valdomas žemės plotas 10 tūkst. hektarų. Pirmasis darbas – paramos iš ES reikalavimas elevatoriaus statybai.

Tik ką įsikūrusioms įmonėms buvo sudarytos kliūtys gauti paramą dideliems investiciniams objektams, todėl kooperatyvo vadovų iniciatyva buvo pakeisti teisiniai aktai (padedant tuometinei žemės ūkio ministrei – K. Prunskienei). Šie aktai buvo pakeisti taip, jog tapo naudingi besikuriantiems kooperatyvams. Prasidėjo finansavimo šaltinių elevatoriaus statybai paieška. Bankai sutiko finansuoti „plyno lauko“ statybą su sąlyga, kad visi pajininkai laiduos už išduotą paskolą visu savo turtu. Pajininkai solidariai sutiko asmeniniu turtu laiduoti už kooperatyvo prisiimtus finansinius įsipareigojimus.

30 tūkst. t talpos elevatorius pastatytas ir pirmieji grūdai atvežti 2008 m. Sumontuota Švedijos kompanijos „Tornum“ patikima ir kokybiška technologinė įranga. Gūdus galima atkrauti ir išvežti tiek geležinkelio, tiek automobiliniu transportu.

2008 metais buvo vykdoma projekto investicinė fazė: vykdomos statybos, montuojami technologiniai įrenginiai, derinama automatizuoto valdymo programinė įranga, kuriama sandėlio kiekio ir kokybės apskaita, užmezgami ryšiai su potencialiais grūdų pirkėjais, bei augalininkystės produktų tiekėjais

Veiklos aktyvaus stiprėjimo etapas (2009 – 2011 m.)

Nuo 2009 m. kooperatyvas pradėjo teikti elevatoriaus ir grūdų pirkimo-pardavimo, bei augalininkystės produktų tiekimo paslaugas kooperatyvo nariams, bei kitiems rinkos dalyviams. Kooperatyvo nariai pradėjo aktyviai vykdyti veiklą (parduoti grūdus, pirkti augalininkystės produktus, bei naudotis elevatoriaus paslaugomis) per ŽŪK „Joniškio aruodas“.

Apie 80 proc. viso superkamo ir realizuojamo kiekio sudaro kooperatyvo narių produkcija. Įmonė realizuodama produkciją dideliais kiekiais ir veikdama grūdų rinkoje kaip stambus pardavėjas gauna didesnę ekonominę naudą – išsiderama palankesnė pardavimo kaina, efektyviau organizuojami logistikos procesai.

Įmonės pelninga ir sutelkta veikla formuoja teigiamą požiūrį. Bankas po ilgų derybų sutinka atsisakyti kooperatyvo finansinių įsipareigojimų laidavimų kooperatyvo narių asmeniniu turtu – kooperatyvo narių turtas tampa nepriklausomas nuo kooperatyvo turto.

2011 metais įvykdomas antras elevatoriaus plėtros etapas – pastatomi du bokštai ir trečia grūdų priėmimo duobė. Bendra elevatoriaus talpa 36 tūkst. t grūdų.

Veiklos  nuoseklaus augimo etapas (2012 – 2020 m.)

2012 m. kooperatyvo pajininkai dirbdami kartu, bei siekdami ekonominės ir socialinės naudos, kuria bendradarbiavimo taisykles, suteikiančias ekonominę naudą (efektyviai panaudojamos galimybės, kurias suteikia masto ekonomija, derybinės galios padidėjimas).

2013 m.  buvo patvirtinti nauji įstatai, kuriose įteisintas naujas vieningas ekonominis turto paskirstymo modelis tarp kooperatyvo narių. Nuo 2013 metų priimami nauji kooperatyvo nariai . Kooperatyve yra 72 nariai, bendrai valdomas žemės plotas 12,5 tūkst. hektarų.

2013 m. renovuojamas administracinis pastatas, įrengiami jaukūs kabinetai darbuotojams, bei modernios valdybos posėdžių ir susirinkimų salės.

2014 m. įsteigiama dukterinė kooperatyvo įmonė „Aruodas plius“, kurios tikslas prekyba grūdais, trąšomis, pesticidais ne su kooperatyvo nariais.
2016 m. vykdomas trečias elevatoriaus plėtros etapas - pastatomi trys bokštai ir antžeminis sandėlys 2.3000 m2 . Bendra elevatoriaus talpa 45 tūkst. t grūdų.
2019 m. vykdomas ketvirtas elevatoriaus plėtros etapas - pastatomi keturi bokštai, ketvirta grūdų priėmimo duobė ir darbo bokštas su džiovykla ir valymo įranga. Bendra elevatoriaus talpa 50 tūkst. t.